wizytówka

ROZPOCZYNAMY!!!

Drogi Gościu! Jeśli rozejrzysz się dookoła, zauważysz ludzi, którzy w różnych sytuacjach doznają uczucia poniżenia, krzywdy, przykrości, wstydu… Upokorzenie przywdziewa różne maski. Sam też możesz być ofiarą choroby, odrzucenia, przemocy, naruszenia godności osobistej… Upokorzenie sprawia, że poddajesz się i rozpaczasz

K.Gulbinowicz

Witajcie na moim blogu!

Przed kilku laty Krzysztof Gulbinowicz (1956-2009), legenda Wrocławia (jeden z pierwszych drukarzy powstającej we Wrocławiu w latach 70. opozycji antykomunistycznej, publicysta i pisarz), otworzył portal internetowy www.upokorzeni.pl. Strona obecnie nie istnieje, jednak wciąż żywa jest we mnie pamięć o zażartych,

A. Jagiełłowicz

O sobie…

Alina Bernadetta Jagiełłowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorką licznych publikacji naukowych, popularno-naukowych, publicystycznych, literackich. Wydała książki: O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne (2002), Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy (2006), Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i

FOTO