Idee Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”

Trynitarne ujęcie: „zdrowie – góry – sztuka”, poszerzenie tytułowego problemu Sympozjum o aspekt miejsca i kreacji artystycznej, przynosi pożytek zarówno dla nauki, jak też pozwala na wyjście z kręgu dociekań teoretycznych do człowieka i jego codzienności. Do refleksji na temat wartości zdrowego i jakościowo cennego życia oraz potrzeby ochrony tegoż skłania sytuacja współczesnego świata, ujawniająca patologiczny charakter na wielu poziomach indywidualnej i społecznej egzystencji. Rozwiązanie problemu wymaga nie tylko redefinicji pojęcia „zdrowie”, ale także dookreślenia celów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli humanistyki – a zwłaszcza sztuki – w medycynie nowej generacji. To witalistyczne podejście do zagadnienia jest zgodne z waleologią – wielopoziomową oraz interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, reprezentowaną przez naukowców postulujących promocję zdrowia: jego profilaktykę, wzmacnianie i potęgowanie. Chronić zdrowie można w sposób zaplanowany, wykorzystując w lecznictwie sztukę i naturalne środowisko. One to kształtują postawy człowieka oraz jego stany ducha i ciała. Bywanie „u wód” w Karkonoszach, usprawnianie myśli za pomocą ziołowych nośników zdrowia, regeneracja sił witalnych w otwartej i czystej przestrzeni górskiej ze swoistym mikroklimatem znane są nam od Renesansu. Już wtedy wiedziano, że człowiek zdrowy jest twórczo obecny. Sztuka zaś i zbawienne oddziaływanie przyrody łagodzą ból egzystencjalny, uspokajają, odtruwają organizm z toksyn i patologicznych nawarstwień, oczyszczają z „szumu egzystencjalnego”, często też uzdrawiają ciała niedomagające pod względem psycho-fizycznym. Czytaj dalej

Udostępnij to: