Protokół z obrad podczas konferencji „Pokój to nie tylko brak wojen”

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Pokój to nie tylko brak wojen zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z. o. o. (AOZ) odbyła się w dn. 13-14 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii UWr. przy ul. Koszarowej 3. W sali wykładowej Instytutu Filozofii zgromadziło się około czterdziestu osób, wśród nich artyści (pisarze, poeci, malarze, aktorzy) oraz przedstawiciele różnych środowisk akademickich (filozofowie, prawnicy, naukowcy), także widzowie, a wśród nich również uczniowie szkół.

13 maja 2016 roku (piątek)

  1. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania koncertu skrzypcowego Davida Garretta Viva La Vida z albumu „Music” (2012). Mgr Mirosław Gontarski (AOZ) przywitał uczestników, skierował słowa podziękowań do sponsorów konferencji (prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu JM Rektorowi UWr, prof. dr. hab. Leonowi Miodońskiemu Dyrektorowi Instytutu Filozofii UWr oraz Panu Marianowi Urbaniakowi Prezesowi Zarządu URBEX Sp. z o. o. ) i odczytał listę uczestników. Następnie głos zabrała dr Alina Jagiełłowicz (UWr.), która również powitała zebranych oraz podziękowała honorowym patronom przedsięwzięcia: Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Jerzemu Juchnowskiemu. Dr Jagiełłowicz odczytała list JM Rektora UWr. prof. Marka Bojarskiego, skierowany do uczestników konferencji
  2. Kolejnym etapem inauguracji było odczytanie listów gratulacyjnych literatów. Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Jerzy Gontarski – Członek Zarządu Związku Literatów Polskich i Vice-prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Odczytał list Kazimierza Burnata, Prezesa DO ZLP. Następnie o odczytanie listu poproszona została Elżbieta M. Karmelita-Kotlarska, Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.
  3. Dr Jagiełłowicz podkreśliła, że sama idea pracy zintegrowanych środowisk naukowych i twórczych na rzecz szeroko rozumianego zdrowia zrodziła się już podczas debaty na Interdyscyplinarnym Sympozjum Naukowym „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia” (Jelenia Góra-Cieplice, 2013). Przedstawiła krótką historię projektu konferencji. Zaznaczyła jej związek z koncepcją ochrony zdrowia Juliana Aleksandrowicza (lekarza, humanisty i społecznika), który podkreślał, iż pokój jest tym dla społeczeństw, czym zdrowie dla pojedynczego człowieka.

Następnie dr Jagiełłowicz powiedziała wiersz Jana Stępnia – poety, pisarza, rzeźbiarza, malarza, autora znaku graficznego „gołąbka pokoju”, stanowiącego logo konferencji – Nie mów do mnie słowem i zapowiedziała wykład prof. Jana Miodka na temat O słowie „pokój”.

Czytaj więcej na stronie: www.profilaktyka-wojny.pl

Udostępnij to:

Spóźniona refleksja po konferencji poświęconej przyjaźni

W dniach od 22 do 25 maja 2016 roku odbyła się w Kuźnicy XVI Międzyśrodowiskowa Konferencja Naukowa na temat „Przyjaźń oraz inne więzi międzyludzkie”. Oczywiście nie muszę nadmieniać, bo wszyscy to wiedzą, ale podkreślić mocniej bym chciała, że to już szesnasty raz Pani Profesor Maria Szyszkowska zaprasza nad nasz Bałtyk (i zalew), prawie na czubek półwyspu helskiego. I z prawdziwą satysfakcją to mówię, ponieważ burzliwe dyskusje, atrakcyjne wystąpienia, a potem – w kuluarach – rozmowy pokazują, że w tym kraju można jeszcze robić coś z gorącym sercem. Takie są właśnie wszystkie konferencje inicjowane i organizowane przez Panią Profesor.

I tym razem miałam przyjemność również i ja wtrącić swoje przysłowiowe „trzy grosze” i dać wyraz moim przekonaniom odnośnie przedmiotu rozważań, co dokumentuję nagraniem audio.

Między nami mówiąc uważam, że każde działanie jest o tyle wartościowe, o ile jest początkiem nowej myśli. A „nowe” może się zrodzić tylko z naszego wnętrza, nie „z drugiej ręki” i za pośrednictwem autorytetów (kimkolwiek by nie były). Dlatego nie energia, jaką ja wysysam z innych, lecz emanowana przeze mnie, jest tą iskrą rozniecającą płomień. To tylko symbolika, ale – myślę – ona dobrze oddaje istotę.

Zapraszam więc do odsłuchania mojego wykładu.

Moje wystąpienie w Kuźnicy na Helu     

I jeszcze kilka fotek zamieszczam – żeby choć odrobinę klimat tych spotkań przybliżyć.

Przystań Kuźnica
Przystań Kuźnica
Pogoda nad Zatoką Gdańską jest zmienna...
Pogoda nad Zatoką Gdańską jest zmienna…
Wykład poety Jana Stępnia
Wykład poety Jana Stępnia z Nałęczowa
Poeta Mirosław Gontarski z Wrocławia
Poeta Mirosław Gontarski z Wrocławia
Udostępnij to:

Konferencja we Wrocławiu

Pokłosiem Sympozjum, które odbyło się w październiku 2013 r. w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach są:

  • monografia „Humanizm a medycyna”
  • almanach „Śnieżka! Na zdrowie!”
  • monografia „Profilaktyka wojny”

W dniach 13 i 14 maja 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Pokój to nie tylko brak wojen”.

(szczegóły na stronie internetowej http://www.profilaktyka-wojny.pl)

Konferencja ta jest zapowiadaną konsekwencją obrad w Cieplicach.

 

Poniżej plakat.

Udostępnij to: