Artykuł w czasopiśmie „Perspektywy kulturoznawcze”

Ten wpis był dotąd czytany 662 razy!

Perspektywy Kulturoznawcze, 5/2015
Poznań 2015,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Zespół redakcyjny: Katarzyna Chrobak, Marcin Klaja, Michał Piepiórka (redaktor naczelny), Daria Rzeczkowska,
stron: 175,
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie www.pkult.amu.edu.pl,
ISSN 1899-4334.

W monografii opublikowałam artykuł: Wspomnienie o Profesorze Bronisławie Chyle i jego odsłonach czerni. Esej , s. 74-86.

Strona tytułowa

Udostępnij to:

Dodaj komentarz