Protokół z obrad podczas konferencji „Pokój to nie tylko brak wojen”

Ten wpis był dotąd czytany 702 razy!

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Pokój to nie tylko brak wojen zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z. o. o. (AOZ) odbyła się w dn. 13-14 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii UWr. przy ul. Koszarowej 3. W sali wykładowej Instytutu Filozofii zgromadziło się około czterdziestu osób, wśród nich artyści (pisarze, poeci, malarze, aktorzy) oraz przedstawiciele różnych środowisk akademickich (filozofowie, prawnicy, naukowcy), także widzowie, a wśród nich również uczniowie szkół.

13 maja 2016 roku (piątek)

  1. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania koncertu skrzypcowego Davida Garretta Viva La Vida z albumu „Music” (2012). Mgr Mirosław Gontarski (AOZ) przywitał uczestników, skierował słowa podziękowań do sponsorów konferencji (prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu JM Rektorowi UWr, prof. dr. hab. Leonowi Miodońskiemu Dyrektorowi Instytutu Filozofii UWr oraz Panu Marianowi Urbaniakowi Prezesowi Zarządu URBEX Sp. z o. o. ) i odczytał listę uczestników. Następnie głos zabrała dr Alina Jagiełłowicz (UWr.), która również powitała zebranych oraz podziękowała honorowym patronom przedsięwzięcia: Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Jerzemu Juchnowskiemu. Dr Jagiełłowicz odczytała list JM Rektora UWr. prof. Marka Bojarskiego, skierowany do uczestników konferencji
  2. Kolejnym etapem inauguracji było odczytanie listów gratulacyjnych literatów. Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Jerzy Gontarski – Członek Zarządu Związku Literatów Polskich i Vice-prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Odczytał list Kazimierza Burnata, Prezesa DO ZLP. Następnie o odczytanie listu poproszona została Elżbieta M. Karmelita-Kotlarska, Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.
  3. Dr Jagiełłowicz podkreśliła, że sama idea pracy zintegrowanych środowisk naukowych i twórczych na rzecz szeroko rozumianego zdrowia zrodziła się już podczas debaty na Interdyscyplinarnym Sympozjum Naukowym „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia” (Jelenia Góra-Cieplice, 2013). Przedstawiła krótką historię projektu konferencji. Zaznaczyła jej związek z koncepcją ochrony zdrowia Juliana Aleksandrowicza (lekarza, humanisty i społecznika), który podkreślał, iż pokój jest tym dla społeczeństw, czym zdrowie dla pojedynczego człowieka.

Następnie dr Jagiełłowicz powiedziała wiersz Jana Stępnia – poety, pisarza, rzeźbiarza, malarza, autora znaku graficznego „gołąbka pokoju”, stanowiącego logo konferencji – Nie mów do mnie słowem i zapowiedziała wykład prof. Jana Miodka na temat O słowie „pokój”.

Czytaj więcej na stronie: www.profilaktyka-wojny.pl

Udostępnij to:

Dodaj komentarz