Rewolucja siebie samego

Ten wpis był dotąd czytany 2293 razy!

Ten wpis jest trzecią częścią wpisu: CZY POKAZAĆ SWOJĄ TWARZ?

Nie jest dla mnie dziwne, że w tym skomplikowanym, niejednokrotnie nieprzychylnym świecie, ludzie nie mają ochoty ujawniać swoich myśli, odkrywać tego, co dla nich stanowi sferę prywatną. Nie zaskakuje mnie, iż ludzie w tak brutalnym świecie izolują się. Czy to musi oznaczać rezygnację z pragnienia doświadczania życia w przyjaznym otoczeniu? Musimy jednak pamiętać, że to my sami tworzymy społeczeństwo, w związku z tym rewolucja społeczna nie może ominąć również nas samych.  Pytanie o szansę przetrwania jest zatem głębsze. Należy zastanowić się, czy człowiek może dokonać całkowitej rewolucji siebie samego w myśleniu, odczuwaniu, działaniu?

Osobiście jestem przekonana, że dogłębna przemiana człowieka jest nie tylko możliwa, ale także niezbędna do tego, by na drodze ewolucyjnego rozwoju człowiek mógł osiągnąć kolejny etap dojrzałości (w koncepcjach Dalekiego Wschodu mówi się o potrzebie osiągania wyższego poziomu świadomości, o potrzebie przekształcenia „człowieka intelektualnego” w „człowieka duchowego” mówią: Rupert Sheldrake oraz Julian Aleksandrowicz i Harry Duda). Ukazanie tej możliwości wymaga umiejętności modelowania i modyfikowania form wypowiedzi, stosownie do potrzeb Czytelnika czy Słuchacza. Jednak nawet przy założeniu, że sprawności te zostały opanowane przez jedną osobę, plan nie będzie mógł być zrealizowany w pełni. Szerokie widzenie problemu osiąga się bowiem nie wyłącznie za pośrednictwem zdobytych informacji, ale także w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, w umiejętności utrzymywania z nim głębokiej relacji. Jednokierunkowy przepływ informacji nie sprzyja współtworzeniu i wspólnemu odkrywaniu prawd o świecie, odbiera również radość ze współdziałania.

Transfer poznania i uczenia się polega zatem raczej na swobodnym krążeniu myśli wydobywających się poza to, co jest już znane, myśli uwypuklających niezauważone dotąd aspekty problemów. A takie poznanie jest, w moim przekonaniu, tożsame z działaniem: z odsłonięciem własnej twarzy.

Udostępnij to:

Dodaj komentarz