O sobie…

Alina Bernadetta Jagiełłowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.

A. Jagiełłowicz
A. Jagiełłowicz

Jest autorką licznych publikacji naukowych, popularno-naukowych, publicystycznych, literackich. Wydała książki:

  • O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne (2002),
  • Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy (2006),
  • Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki (2007),
  • Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia” (2011).

Jest też współautorką podręcznika akademickiego O sztuce porozumiewania się (2002) oraz redaktorem naukowym monografii Humanizm a medycyna (2013). Jest członkiem International Association of Valeology. Maluje.

–  Jestem filozofem, maluję. Ale nade wszystko cenię sobie spotkania z ludźmi i dyskusje. Właśnie z bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i naturą zrodziło się we mnie zamyślenie nad istotą życia, w szczególności życia zdrowego. Odkrywanie tej wielkiej tajemnicy odbywać się może w duchu życzliwego współistnienia i w integracji wielu dziedzin wiedzy oraz medycyny i sztuki. To fascynująca przygoda – sprawia, że możliwość kreowania pięknego świata jest na wyciągnięcie każdej ręki. Wszystkie moje książki, artykuły naukowe i publicystyczne, także literackie są podporządkowane tej ważnej – patrząc z perspektywy rozwoju cywilizacyjnego naszych czasów – idei.

AJ

Udostępnij to: