O czystym myśleniu

Nie pora, by się teraz zastanawiać, czy Prawda jest jedna, czy też jest ich wiele. Wystarczy powiedzieć, że nad Prawdą (nad tym, co faktycznie jest) zamyśla się filozofia. Za kolebkę filozofii („umiłowania mądrości”) uważa się starożytną Grecję. Filozofia rozwija się już ponad dwa i pół tysiąca lat – jako jeden z wielu elementów tworzonej przez ludzi kultury. To banalne stwierdzenie, jednak uświadomienie sobie faktu, że kultura (wraz z filozofią) jest dziełem właśnie człowieka, pozwoli na uczciwe zastanowienie się, czy i jak należy zmienić myślenie na temat filozofii, by sprostała ona potrzebom i standardom racjonalności nowoczesnych społeczeństw. Odpowiedź na pytanie: „Czy współcześnie zajmowanie się filozofią jest sensownym zajęciem?” będzie więc zależało od tego, jaką koncepcję filozofii jako dziedziny wiedzy uznamy dziś za aktualną, odkrywczą, niezbędną. Czytaj dalej

Udostępnij to:

Człowiek – istota należąca do wspólnoty

W filozofii Arystoteles, w ekonomii politycznej Karol Marks i Fryderyk Engels, w psychologii społecznej Eliot Aronson określają człowieka jako istotę społeczną. Nie wnikając w szczegóły dotyczące ich koncepcji, chciałabym jednak podkreślić, że w czasach współczesnego rozwoju cywilizacyjnego (zwłaszcza rozwoju mediów) spostrzeżenie to nabiera wyjątkowego znaczenia. Obserwujemy ruch od maszyny parowej, pierwszych telefonów, radia i telewizji do internetu, telefonów komórkowych, telewizji satelitarnej, lotów kosmicznych. Rozwój elektroniki dyktuje nie tylko mody na pewne formy współistnienia i porozumiewania się (np. SMS, gadu-gadu, facebook). Stosownie do tych nowych form modyfikacjom ulegają języki będące medium owego porozumiewania się. Równocześnie dzięki postępowi ludzie stanęli przed wielką szansą stworzenia globalnej wspólnoty. Czy społeczność ludzka będzie sprzyjała życiu czy śmierci, zależy już tylko od charakteru zmian dokonujących się w świadomości indywidualnej i społecznej oraz od przyjętych priorytetowych wartości. Pomyślmy zatem o naszym osobistym wpływie na te przeobrażenia! Czytaj dalej

Udostępnij to: